Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1645 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6601    ze dne 19. 2. 2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/979       ze dne 13. 9. 2018

15/1645 7. 3. 2024
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 07820/2018/IM ze dne 22. 10. 2018, uzavřené mezi krajem, jako dárcem, a statutárním městem Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, IČO 00297534, jako obdarovaným, jímž se upravují podmínky daru, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.