Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1647 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6604 ze dne 19. 2. 2024

15/1647 7. 3. 2024
1. rozhodlo

a)    směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 6334/35, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 6340/1, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 6341/2, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 6343/6, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 6346/1, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 6346/6, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 6346/18, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 6346/34, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 6346/35, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 6346/37, ostatní plocha,

vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí

(předmět směny č. 1)

za nemovité věci ve vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193410, a to:

pozemek parc. č. 6266 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 6267 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 6268/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 6268/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 6288 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 6289 zahrada,

pozemek parc. č. 6362 zahrada,

pozemek parc. č. 6377 vodní plocha,

pozemek parc. č. 6378 vodní plocha,

pozemek parc. č. 6379 vodní plocha,

pozemek parc. č. 6388 orná půda,

vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí

(předmět směny č. 2)

s finančním plněním ze strany společnosti Veolia Energie ČR, a.s. ve výši 28.781.556,10 Kč včetně DPH; kraj uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, označené jako předmět směny č. 1, z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193410

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.