Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/165 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/531 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/195 ze dne 20.6.2002

č. 7/692 ze dne 14.3.2018

3/165 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2020, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.