Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1654 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6621 ze dne 19. 2. 2024

15/1654 7. 3. 2024
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2024“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2024“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VIII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2024“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.