Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1658 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6618    ze dne 19. 2. 2024

15/1658 7. 3. 2024
1. rozhodlo

schválit vstup sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, ID 5740635, poskytované spolkem MIKASA z.s., IČO 22832386, do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky, že bude doloženo usnesení zastupitelstva města Ostravy o schválení procentuálního podílu obce na financování oprávněné provozní ztráty po celou dobu zařazení sociální služby v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem základní

15/1658 7. 3. 2024
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytovatele MIKASA z.s., IČO 22832386, a uzavřít s ním Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 2, a to vše za podmínky, že bude doloženo usnesení zastupitelstva města Ostravy o schválení procentuálního podílu obce na financování oprávněné provozní ztráty po celou dobu zařazení sociální služby v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem základní

15/1658 7. 3. 2024
3. rozhodlo

schválit Dodatek č. 2 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 usnesení za podmínky, že bude doloženo usnesení zastupitelstva města Ostravy o schválení procentuálního podílu obce na financování oprávněné provozní ztráty po celou dobu zařazení sociální služby v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem základní

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.