koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/166 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady

  č. 10/536 ze dne 22.2.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/542 ze dne 14.12.2017

  3/166                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou v obci Bolatice – oblast Hlučínsko dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s obcí Bolatice, IČO: 00299847

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.