Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1663 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6637 ze dne 19. 2. 2024

15/1663 7. 3. 2024
1. rozhodlo

o závazku kraje v celkové výši 90 mil. Kč k zajištění finanční podpory výstavby vysokoškolských kolejí pro studenty Ostravské univerzity, a to na období let 2025–2027, dle podmínek Memoranda o finanční podpoře výstavby vysokoškolských kolejí pro studenty Ostravské univerzity uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

15/1663 7. 3. 2024
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o finanční podpoře výstavby vysokoškolských kolejí pro studenty Ostravské univerzity mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451 a Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.