koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /1665 ze dne 12. 12. 2019

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 75/6692 ze dne 25.11.2019

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 10/1053 ze dne 13.12.2018

  č. 10/1051 ze dne 13.12.2018

  14/1665                         12. 12. 2019
  1. rozhodlo

  o pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území postupem podle § 42 odst. 6 stavebního zákona na žádost oprávněného investora, společnosti SŽDC, s. o.

  14/1665                         12. 12. 2019
  2. rozhodlo

  nepodmínit pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území postupem podle 42 odst. 6 stavebního zákona úhradou nákladů podle § 42 odst. 7 stavebního zákona.

  14/1665                         12. 12. 2019
  3. schvaluje

  závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný pořízením aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na rok 2020, 2021 a 2022 v celkové výši 2 400 000 Kč včetně DPH.

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.