Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1679 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6647 ze dne 19. 2. 2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1316 ze dne 8. 6. 2023

15/1679 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádost obce Šilheřovice, IČO 00300730, ze dne 30. 1. 2024 o změnu smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02599/2021/RRC a ev. č. 02661/2023/ŽPZ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1679 7. 3. 2024
2. rozhodlo

nevyhovět žádosti dle bodu 1 v rozsahu zmírnění podmínek dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 s odůvodněním dle předloženého materiálu

15/1679 7. 3. 2024
3. rozhodlo

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02661/2023/ŽPZ, s obcí Šilheřovice, IČO 00300730, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.