Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1680 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

15/1680 7. 3. 2024
1. nesouhlasí

s předloženým návrhem Aktualizace č. 8a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

15/1680 7. 3. 2024
2. vrací

v souladu s § 42b odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh Aktualizace č. 8a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje krajskému úřadu s pokyny k úpravě – doplnit návrh o vypuštění koridoru E10 ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.