Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /1682 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

 

k usnesení rady kraje

č. 89/6650 ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/564 ze dne 16.12.2021

15/1682 7. 3. 2024
1. rozhodlo

v návaznosti na § 172 odst. 5 správního řádu o námitkách uplatněných k návrhu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

15/1682 7. 3. 2024
2. rozhodlo

v souladu s § 41 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.