Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1683 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/6699 ze dne 4.3.2024

15/1683 7. 3. 2024
1. rozhodlo

o pořízení Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje zkráceným postupem podle §42a-42b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu

15/1683 7. 3. 2024
2. rozhodlo

podmínit pořízení Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a‑42b stavebního zákona na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, úhradou nákladů podle § 42a odst. 2 písm. f) stavebního zákona

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.