koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/170 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/543 ze dne 22. 2. 2021

  3/170                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  a.  vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, Karviná, IČO 00844853, nemovité věci, a to:

  pozemek parc. č. 2236 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če obč. vybavenost,

  pozemek parc. č. 2239 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če garáž,

  pozemek parc. č. 2240 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če garáž,

  vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  a to ode dne 1. 4. 2021

  b. předat k hospodaření organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, Havířov, IČO 00844896, nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni 1. 4. 2021

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.