Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 17/1723 ze dne 17. 12. 2015

Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6673 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje
             č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004
  (č. usnesení)
  17/1723     17. 12. 2015
1. schvaluje

10. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.