Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1732 ze dne 12. 12. 2019

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6816 ze dne 25. 11. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004

14/1732 12. 12. 2019
1. schvaluje

15. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.