koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/176 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 94/8193 ze dne 17. 8. 2020

  č. 96/8458 ze dne 21. 9. 2020

  č. 4/263 ze dne 14. 12. 2020

  č. 10/551 ze dne 22. 2. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  3/176                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  3/176                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.