Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/178 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8193 ze dne 17. 8. 2020

č. 96/8458 ze dne 21. 9. 2020

č. 4/263 ze dne 14. 12. 2020

č. 10/549 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/178 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.