koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/179 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/547 ze dne 22. 2. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  3/179                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

  3/179                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice vzniklých v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 a uhrazených do 23. 7. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.