koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/180 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 9/461 ze dne 8. 2. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  3/180                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 organizaci Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, ve výši 748.250 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území statutárního města Ostrava do lůžkové péče v organizaci Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.