koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/182 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 9/462 ze dne 8. 2. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  3/182                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  kofinancovat projekt Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, s názvem „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Havířov“ v letech 2021-2022 v maximální celkové výši 891.807 Kč

  3/182                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  kofinancovat projekt Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, s názvem „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ v letech 2021-2022 v maximální celkové výši. 894.988,65 Kč

  3/182                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  poskytnout návratnou finanční výpomoc v maximální výši 5.053.573 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na období 2021-2022 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, pro zajištění předfinancování projektu „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice s poliklinikou Havířov“, spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, se splatností nejpozději do 30. 11. 2022

  3/182                         17. 3. 2021
  4. rozhodlo

  poskytnout návratnou finanční výpomoc v maximální výši  5.071.602,35 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na období 2021-2022 Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, pro zajištění předfinancování projektu „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice ve Frýdku-Místku“, spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, se splatností nejpozději do 30. 11. 2022

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.