Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 18/1834 ze dne 25. 2. 2016

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7097 ze dne 9. 2. 2016

18/1834 25. 2. 2016
1. schvaluje

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu

18/1834 25. 2. 2016
2. vydává

obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 dle příloh č. 5 a 3 předloženého materiálu

18/1834 25. 2. 2016
3. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše obecně závaznou vyhlášku kraje dle bodu 2) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

18/1834 25. 2. 2016
4. bere na vědomí

stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí pod č. j. 83289/ENV/15 ze dne 22. 12. 2015 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

18/1834 25. 2. 2016
5. schvaluje

vypořádání požadavků a podmínek vyplývající ze stanoviska vydaného Ministerstvem životního prostředí pod č. j. 83289/ENV/15 ze dne 22. 12. 2015 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.