koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/184 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 12/709 ze dne 15. 3. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 3/152 ze dne 16. 3. 2017

  č. 14/1702 ze dne 12. 12. 2019

  3/184                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 2 tohoto usnesení

  3/184                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  3/184                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 4 tohoto usnesení

  3/184                         17. 3. 2021
  4. rozhodlo

  uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  3/184                         17. 3. 2021
  5. rozhodlo

  pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., IČO 25868951, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 6 tohoto usnesení

  3/184                         17. 3. 2021
  6. rozhodlo

  uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., IČO 25868951, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  3/184                         17. 3. 2021
  7. rozhodlo

  změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s., IČO 25886207, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  3/184                         17. 3. 2021
  8. rozhodlo

  pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, a.s., IČO 60793201, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 9 tohoto usnesení

  3/184                         17. 3. 2021
  9. rozhodlo

  uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, a.s., IČO 60793201, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.