koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/188 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č.  10/578 ze dne 22. 2. 2021

  3/188                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  zahájit přípravu projektu „Záchranný komunikační systém“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 27.000.000 Kč

  3/188                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  profinancovat a kofinancovat projekt „Záchranný komunikační systém“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 - 2023 ve výši 27.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  3/188                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  zahájit přípravu projektu „Vozidla a technika proti covidu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 54.000.000 Kč

  3/188                         17. 3. 2021
  4. rozhodlo

  profinancovat a kofinancovat projekt „Vozidla a technika proti covidu“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 - 2023 ve výši 54.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  3/188                         17. 3. 2021
  5. rozhodlo

  zahájit přípravu projektu „Vzdělávání a nácvik proti covidu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč

  3/188                         17. 3. 2021
  6. rozhodlo

  profinancovat a kofinancovat projekt „Vzdělávání a nácvik proti covidu“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 - 2023 ve výši 20.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  3/188                         17. 3. 2021
  7. rozhodlo

  zahájit realizaci projektů „Záchranný komunikační systém“, „Vozidla a technika proti covidu“, „Vzdělávání a nácvik proti covidu“, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  3/188                         17. 3. 2021
  8. bere na vědomí

  riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektů „Záchranný komunikační systém“, „Vozidla a technika proti covidu“, „Vzdělávání a nácvik proti covidu“ v předpokládané výši 300.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  Rada kraje

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.