Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/188 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  10/578 ze dne 22. 2. 2021

3/188 17. 3. 2021
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Záchranný komunikační systém“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 27.000.000 Kč

3/188 17. 3. 2021
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Záchranný komunikační systém“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 - 2023 ve výši 27.000.000 Kč dle předloženého materiálu

3/188 17. 3. 2021
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Vozidla a technika proti covidu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 54.000.000 Kč

3/188 17. 3. 2021
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Vozidla a technika proti covidu“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 - 2023 ve výši 54.000.000 Kč dle předloženého materiálu

3/188 17. 3. 2021
5. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Vzdělávání a nácvik proti covidu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč

3/188 17. 3. 2021
6. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Vzdělávání a nácvik proti covidu“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 - 2023 ve výši 20.000.000 Kč dle předloženého materiálu

3/188 17. 3. 2021
7. rozhodlo

zahájit realizaci projektů „Záchranný komunikační systém“, „Vozidla a technika proti covidu“, „Vzdělávání a nácvik proti covidu“, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

3/188 17. 3. 2021
8. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektů „Záchranný komunikační systém“, „Vozidla a technika proti covidu“, „Vzdělávání a nácvik proti covidu“ v předpokládané výši 300.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

Rada kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.