koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/189 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č.   10/571 ze dne 22.2.2021

  č. 108/8419 ze dne 6.9.2016

  č. 76/6929 ze dne 9.12.2019

  č. 8/402 ze dne 25.1.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 21/2254 ze dne 22.9.2016

  č. 5/503 ze dne 14.9.2017

  č. 17/2060 ze dne 3.9.2020

  3/189                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  informaci o stavu projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ a o možnosti jeho financování ze specifického cíle 6.1 REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu dle předloženého materiálu

  3/189                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  nahradit text bodu 22) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 textem tohoto znění:

  „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 – 2024 ve výši 140.000.000 Kč dle předloženého materiálu“

  3/189                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  změnit v bodě 24) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 dobu zajištění udržitelnosti projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ z „2021 – 2025“ na „2025 – 2029“

  3/189                         17. 3. 2021
  4. bere na vědomí

  informaci o stavu projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ předloženého do programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020 a o možnosti jeho financování ze specifického cíle 6.1 REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu dle předloženého materiálu

  3/189                         17. 3. 2021
  5. rozhodlo

  zahájit přípravu projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 378.000.000 Kč

   

  3/189                         17. 3. 2021
  6. rozhodlo

  profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 – 2024 ve výši 378.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  3/189                         17. 3. 2021
  7. rozhodlo

  zahájit realizaci projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT-EU v roce 2021 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  3/189                         17. 3. 2021
  8. bere na vědomí

  informaci o stavu projektů „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ a „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ předložených do Operačního programu Životní prostředí a o možnosti jejich souhrnného financování v rámci jednoho projektu ze specifického cíle 6.1 REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu dle předloženého materiálu

  3/189                         17. 3. 2021
  9. rozhodlo

  zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 296.000.000 Kč

   

  3/189                         17. 3. 2021
  10. rozhodlo

  profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 – 2024 ve výši 296.000.000 Kč dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.