koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/190 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. usnesení 10/559 ze dne 22. 2. 2021

  3/190                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  zahájit přípravu projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ financovatelného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

  3/190                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  profinancovat a kofinancovat projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v letech 2021 – 2022 ve výši 35.200.000 Kč dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.