koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/191 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 61/5490 ze dne 30.4.2019

  č. 4/276 ze dne 14.12.2020

  č. 10/587 ze dne 22.2.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 12/1431 ze dne 13.6.2019

  č. 2/76 ze dne 17.12.2020

  3/191                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 17. 12. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ z „2.600.000 Kč“ na „2.900.000 Kč“ dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.