Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 22/1919 ze dne 14. 12. 2011

Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 97/6204 ze dne 16. 11. 2011
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004
             č. 23/1944 ze dne 24. 4. 2008
             č. 4/228 ze dne 22. 4. 2009
             č. 7/663 ze dne 14. 10. 2009
             č. 9/834 ze dne 16. 12. 2009
             č. 13/1230 ze dne 22. 9. 2010
  (č. usnesení)
  22/1919     14. 12. 2011
1. schvaluje

6. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.