koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/193 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/560 ze dne 22. 2. 2021

  3/193                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  nahradit přílohu č. 2 materiálu v usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2081 ze dne 3. 9. 2020 přílohou č. 1 předloženého materiálu

  3/193                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  uzavřít partnerskou smlouvu, dle vzoru v příloze č. 2 předloženého materiálu, s regionem Grand Est ve Francii v rámci projektu „Supporting attractiveness of health and social care professions in regions“ z programu ERASMUS+.

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.