Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/194 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 5/332 ze dne 17.12.2020

č. 10/558 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

3/194 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

3/194 17. 3. 2021
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2021 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.