Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 23/1944 ze dne 24. 4. 2008

Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje
             č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004
  k usnesení rady kraje č. 172/6132 ze dne 2. 4. 2008
  (č. usnesení)
  23/1944     24. 4. 2008
1. schvaluje

aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.