koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/195 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/566 ze dne 22.2.2021

  č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

  č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

  č. 14/1725 ze dne 12.12.2019

  č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

  3/195                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost o změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  3/195                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  schválit změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace a uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 2 dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.