Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/196 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 12/1451 ze dne 13.6.2019

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 10/567 ze dne 22. 2. 2021

3/196 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádosti

a)    obce Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obce Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    obce Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

3/196 17. 3. 2021
2. rozhodlo

a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

c)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

3/196 17. 3. 2021
3. rozhodlo

a)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04646/2016/RRC s obcí Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01717/2017/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04163/2019/RRC s obcí Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

3/196 17. 3. 2021
4. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 72.100 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.