koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/198 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/564 ze dne 22.2.2021

  č. 96/8477 ze dne 21.9.2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17.12.2020

  3/198                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   

  3/198                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  schválit zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, IČO 00095354, o částku 220.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Kosárna v Karlovicích-FAJNE LÉTO 2021“ s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021, dle podmínek dotačního programu „Podpora technických atraktivit
  v Moravskoslezském kraji v roce 2021“

   

  3/198                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu
  o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.