koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/199 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 15/1848 ze dne 5. 3. 2020

  k usnesení rady kraje

  č. 75/6799 ze dne 25. 11. 2019

  č. 81/7321 ze dne 17. 2. 2020

  č. 8/401 ze dne 25. 1. 2021

  3/199                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost obce Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  3/199                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  zastupitelstvu kraje

  rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 08335/2020/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.