koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/20 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 17/2053 ze dne 3.9.2020

  k usnesení rady kraje

  č. 96/8437 ze dne 21.9.2020

  k usnesení rady kraje

  č. 3/162 ze dne 30.11.2020

  2/20                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  v souladu s § 36, odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu o úvěru mezi Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč, IČO 45244782 a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.