koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/200 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  k usnesení rady kraje

  č. 94/8256 ze dne 17. 8. 2020

  č. 10/581 ze dne 22. 2. 2021

  3/200                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  3/200                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.