koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/201 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  k usnesení rady kraje

  č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

  č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

  3/201                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout

  a)    účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  b)   účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  3/201                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  dofinancovat dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 3.989.800 Kč

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.