Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/201 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

k usnesení rady kraje

č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

3/201 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout

a)    účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/201 17. 3. 2021
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 3.989.800 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.