koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/202 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/572 ze dne 22. 2. 2021

  č. 96/8474 ze dne 21. 9. 2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  3/202                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  3/202                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  dofinancovat dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.702.240 Kč

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.