koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/203 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/573 ze dne 22. 2. 2021

  č. 96/8473 ze dne 21. 9. 2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  3/203                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 4, 6 a 8 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  3/203                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v přílohách č. 2, 5 a 7 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  3/203                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení, dle odůvodnění uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.