koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/205 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  č. 9/996 ze dne 13. 9. 2018

  č. 21/2267 ze dne 22. 9. 2016

  k usnesení rady kraje

  č. 10/577 ze dne 22. 2. 2021

  3/205                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o poskytnutí dotace v celkové výši 10.000.000 Kč na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2021“

  3/205                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 v celkové výši 10.000.000 Kč, z toho investiční dotaci maximálně ve výši 1.000.000 Kč, neinvestiční dotaci ve výši 9.000.000 Kč, spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2021“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  3/205                         17. 3. 2021
  3. bere na vědomí

  žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč na projekt „Restaurátorská dílna“

  3/205                         17. 3. 2021
  4. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 500.000 Kč subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  3/205                         17. 3. 2021
  5. bere na vědomí

  žádost subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 500.000 Kč na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2021“

  3/205                         17. 3. 2021
  6. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 500.000 Kč subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2021“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  3/205                         17. 3. 2021
  7. bere na vědomí

  žádost společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, o prodloužení termínu realizace projektu „Postindustriální dědictví příhraničí“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  3/205                         17. 3. 2021
  8. rozhodlo

  uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05492/2016/RRC se společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  3/205                         17. 3. 2021
  9. bere na vědomí

  žádost Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč na projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě 2021“

  3/205                         17. 3. 2021
  10. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 400.000 Kč Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě 2021“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.