koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/206 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 32/2882 ze dne 27.2.2018

  č. 68/6229 ze dne 27.8.2019

  č. 10/580 ze dne 22.2.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 7/732 ze dne 14.3.2018

  č. 13/1589 ze dne 12.9.2019

  3/206                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 28. 1. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  3/206                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, ve výši 3.000.000 Kč na projekt „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji IV“, s časovou použitelností od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2022 a nákladů uhrazených do 31. 5. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.