koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/207 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 15/1277 ze dne 12.6.2017

  č. 33/2994 ze dne 12.3.2018

  č. 58/5231 ze dne 11.3.2019

  č. 63/5709 ze dne 28.5.2019

  č. 75/6809 ze dne 25.11.2019

  č. 81/7315 ze dne 17.2.2020

  č. 10/575 ze dne 22.2.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 4/303 ze dne 15.6.2017

  č. 7/754 ze dne 14.3.2018

  č. 11/1340 ze dne 13.3.2019

  č. 12/1441 ze dne 13.6.2019

  č. 15/1837 ze dne 5.3.2020

  3/207                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  aktualizovaný „Podrobný popis činností (služeb) příjemce v závazku veřejné služby pro rok 2021“ společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, který bude součástí dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  3/207                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.