Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/21 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/181 ze dne 30.11.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2053 ze dne 3.9.2020

2/21 17. 12. 2020
1. schvaluje

v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2021, z toho:

příjmy celkem ve výši 8.569.811 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

výdaje celkem ve výši 9.863.084 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

financování celkem ve výši 1.293.273 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

2/21 17. 12. 2020
2. schvaluje

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

2/21 17. 12. 2020
3. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení

2/21 17. 12. 2020
4. stanoví

v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2021 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.569.811 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 9.863.084 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2021

2/21 17. 12. 2020
5. svěřuje

radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2021

a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2021 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2020,

b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

2/21 17. 12. 2020
6. vyhrazuje si

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2021

2/21 17. 12. 2020
7. schvaluje

závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2021 pro rok 2022 a další léta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.