koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/211 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/593 ze dne 22.2.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 15/1826 ze dne 5.3.2020

  3/211                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 06347/2020/IM ze dne 25. 9. 2020 mezi krajem a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.