koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/212 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/601 ze dne 22. 2. 2021

  3/212                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  koupit nemovité věci do vlastnictví kraje, a to:

  pozemek parc. č. 941/66 ostatní plocha,

  pozemek PZE č. 941/3, původ parcely Přídělový plán nebo jiný podklad (GP),

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. a obci Mošnov,

  z vlastnictví CZECHWAVE, s.r.o., 28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26805405,

  za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 2.437.600 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.