Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/214 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/475 ze dne 8. 2. 2021

3/214 17. 3. 2021
1. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, Opava, IČO 68177992, nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1478 ostatní plocha,

v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.