koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/214 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 9/475 ze dne 8. 2. 2021

  3/214                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  předat k hospodaření organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, Opava, IČO 68177992, nemovitou věc, a to:

  pozemek parc. č. 1478 ostatní plocha,

  v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.