koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/216 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje                 

  č.  9/476 ze dne 08.02.2021

  3/216                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  předat k hospodaření organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Předměstí, Opava, IČO 72547651, nemovité věci, a to:

  pozemek parc. č. st. 2486 zastavěná plocha a nádvoří,

  v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  a

  pozemek parc. č. 204 zastavěná plocha a nádvoří,

  pozemek parc. č. 205 zastavěná plocha a nádvoří,

  pozemek parc. č. 206 zastavěná plocha a nádvoří,

  pozemek parc. č. 207/1 ostatní plocha,

  pozemek parc. č. 207/2 zastavěná plocha a nádvoří,

  vše v k. ú. Opava-město, obec Opava,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.