Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /218 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 10/598 ze dne 22.02.2021

3/218 17. 3. 2021
1. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČO 14451093, a to:

pozemek parc. č. 185/52 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti VISTA, spol. s r. o., Dušní 1106/8, Vítkovice, 70300 Ostrava, IČO 48392006,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 78.240 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČO 14451093, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

3/218 17. 3. 2021
2. rozhodlo

a)    darovat movité věci v celkové účetní pořizovací ceně 2.287.871,40 Kč specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Šumbark, Havířov, IČO 13644297, do vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov, IČO 00297488

b)   vyjmout movité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Šumbark, Havířov, IČO 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.