koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/219 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/592 ze dne 22. 2. 2021

  3/219                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  koupit nemovité věci do vlastnictví kraje, a to:

  spoluvlastnický podíl id. 2/39 na pozemku parc. č. 941/48 ostatní plocha,

  spoluvlastnický podíl id. 2/39 na pozemku parc. č. 941/53 ostatní plocha,

  spoluvlastnický podíl id. 2/39 na pozemku parc. č. 941/55 ostatní plocha,

  spoluvlastnický podíl id. 2/39 na pozemku parc. č. 941/67 ostatní plocha,

  pozemek parc. č. 941/57 ostatní plocha,

  pozemek parc. č. 941/63 ostatní plocha,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. a obci Mošnov,

  a

  spoluvlastnický podíl id. 1/15 na pozemku parc. č. 1006/6 ostatní plocha,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  v k. ú. Harty, obec Petřvald,

  z vlastnictví ČR – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 00000205,

  za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 170.800 Kč bez DPH a úhrady nákladů spojených s přípravou a realizací převodu včetně poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí ve výši 10.500 Kč, za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.