koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/22 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

   

  k usnesení rady kraje

  č. 3/220 ze dne 30. 11. 2020

  2/22                         17. 12. 2020
  1. volí

  za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

  1.1  paní Bc. Lucii Richterovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

  1.2 pana Mgr. Jana Šebestu, místo pobytu **********, navrženého panem RNDr. Janem Veřmiřovským, Ph.D. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

  1.3 paní Barboru Černotovou, místo pobytu **********, navrženou dne 1. 9. 2020 paní Lenkou Brzyszkowskou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje do 3. 10. 2020

  1.4 paní Mgr. Danu Ganišinovou, místo pobytu **********, navrženou panem PhDr. Igorem Hendrychem, Ph.D. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

  1.5 paní Evu Jurczkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

  1.6 paní Elišku Rakovičovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

  1.7 paní Jarmilu Riegelovou, místo pobytu Ostrava, navrženou panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

  2/22                         17. 12. 2020
  2. bere na vědomí

  vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Ing. Marie Šimákové, místo pobytu **********

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.