Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/22 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

 

k usnesení rady kraje

č. 3/220 ze dne 30. 11. 2020

2/22 17. 12. 2020
1. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1  paní Bc. Lucii Richterovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.2 pana Mgr. Jana Šebestu, místo pobytu **********, navrženého panem RNDr. Janem Veřmiřovským, Ph.D. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

1.3 paní Barboru Černotovou, místo pobytu **********, navrženou dne 1. 9. 2020 paní Lenkou Brzyszkowskou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje do 3. 10. 2020

1.4 paní Mgr. Danu Ganišinovou, místo pobytu **********, navrženou panem PhDr. Igorem Hendrychem, Ph.D. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

1.5 paní Evu Jurczkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.6 paní Elišku Rakovičovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.7 paní Jarmilu Riegelovou, místo pobytu Ostrava, navrženou panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

2/22 17. 12. 2020
2. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Ing. Marie Šimákové, místo pobytu **********

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.